Kundtjänst 073 59 59 759

Köpvillkor

Kundtjänst

jane@megagroup.se

Våra öppettider är vardagar 10.00 - 17.00.
Lördag - Söndag 11.00 - 15.00.

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.  Vi använder oss av Klarna checkout för alla våra betaltjänster. Här kan du läsa om klarnas köpvillkor!

Alla beställningar sker via Internet. Är du ett företag, kommun eller landsting och vill beställa? Kontakt oss på vår kundtjänst 073 - 59 59 759 10.00 - 14.00. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms (25%). Priset som gäller vid beställningstillfället är det som gäller även vid leveranstillfället med reservation för systemfel, skrivfel och prisändringar pga. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

Fraktkostnad vid köp av leksaker är  49:- med posten.  Vid beställning för över 1000:- är det alltid fraktfritt! Normal leveranstid på leksaker är 1-3 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Om du använder rabattkoder så gäller inte fri frakt vid köp över 1000:- Flera rabattkoder kan inte användas samtidigt.

Under högtider som jul kan leveranstiden vara 3-4 dagar på grund av hög belastning.

I Fraktkostnaden vid beställning av barnmöbler och barnsängar ingår oftast frakten i priset. Vid en retur av t.e.x en barnsäng är det inte 49:- som frakten kostar. Kostanden är självkostnadspris och varierar mellan 500:- - 1.500:- beroende på vad som ska skickas och hur långt bort. Barnsängar och barnmöbler levereras med LGT Logistic, en leverantör som har specialiserat sig på barnmöbler. Leveranstiden står oftast i produktspecifikationen.

VIKTIGT! När det gäller skador på barnmöbler och barnsängar som skickas till er från oss med DHL, Posten eller LGT Logistic eller anna speditör OCH emballaget är skadat när ni mottager varan vid utkörning till er tomtgräns, MÅSTE detta meddelas Chauffören som lämnar varorna. Chauffören måste även skriva på fraktdokumenten att det han lämnar kan vara skadat p.g.a. av yttre emballage -påverkan (Skada på emballaget). OM detta inte är gjort godkänner vi inte eventuella reklamationer på varorna.

När din beställning har anlänt till Postens Serviceställe, det kan vara en närliggande ICA-affär eller en bensinstation i din hemort, skickas en avisering till dig via din maiadress som du ar uppgivit. Det är viktigt att du skriver in din mailadress korrekt. Om du har skrivit in en felaktig mailadress får du ingen avisering.

Alla barnsängar och barnmöbler och barnsängar levereras till din tomtgräns. Det ingår ej uppbärning i trapphus eller in till bostaden. Vill du ha hjälp med transporten in i din bostad behöver vi veta det innan du lägger din order.

Aviseringa via mail: Samma dag ditt paket anländer till Postens serviceställen skickas en mail-avisering till den mailadressen som du har angivit. För att lösa ut din beställning ta med dig  en utskrift eller skriv ner uppgifterna på sändningsnummer tillsammans med  din legitimation till det anvisade servicestället. Var NOGA med att se efter att ditt paket är oskadat. Är det någon form av hanteringsskada på ditt paket MÅSTE detta anmälas direkt vid ditt utlämningsstället Alternativt att du "vägrar" lösa ut ditt paket. Då går detta i retur till oss. Kontakta oss samtidigt via mail med ditt ordernummer och vad som hänt. Följs inte detta gäller inga returrättigheter.

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Om du vill markulera en redan skickad tar vi ut en hanteringskostnad på 300:- Om du inte hämtar ut ditt paket och det går i retur till oss tar vi ut en hanteringskostnad på 300:-

Returer
Om du har mottagit en produkt och vill returnera den måste produkten skickas till oss med "Företagspaket" eller motsvarande så att den hamnar hos oss och inte på ett ombud. När du returnerar din produkt så hjälper ditt ombud dig med transportsätt och blankett för retur. 

Bilder som visar fler än en produkt. I många fall visas fler produkter än "1" på en och samma bild. Dessa varor och produkter levereras oftas osorterat, vilket innebär att endast "1" av dessa varianter skickas, EJ alla, det gäller i stort sett alla produkter mend flera färgvarianter som t.ex. Ringar, dockkläder, dockor och annat som visas upp i en stor förpackning. Är ni osäkra på vad som gäller, maila eller ring oss.

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock längst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen måste produkten befinna sig i obruten förpackning och vara i exakt samma skick som den var när du mottog varan. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 30% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Alla produkter som returneras till oss måste skickas med företagspaket.

Beställning av barnmöbler & Barnsängar. Vårt sortiment av barnsängar och barnmöbler är beställningsvaror och finns i lager hos våra leverantörer. En beställd barnsäng eller barnmöbel går därför inte att "skicka tillbaka" eller returnera till oss. 


En reklamation av en vara ska vara oss tillhanda senast 8 dagar efter mottagandet av varan  Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Order som läggs i annan persons namn utan medgivande polisanmäls.Det är endast personer som är folkbokförda på den angivna betalningsadressen som kan expedieras. Detta gör vi för att skydda dig som kund och oss själva mot bedrägerier.

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.