Därför ska sambor skriva testamente

Miljontals svenskar har inte koll på vad som händer om deras sambo dör. Du ärver inte per automatik din sambo vilket kan få stora konsekvenser. Men med några enkla åtgärder är det möjligt att förändra situationen.

Att ha god koll på arvsrätten är viktigt, speciellt om du lever i ett samboförhållande. Sambor ärver inte varandra per automatik som gifta par gör. För att du ska kunna ärva din sambo krävs det ett testamente, läs om arvsrätt här för att få en bättre inblick i vad lagen säger.

Skriv varsitt testamente

Om ni vill ärva varandra måste det finnas ömsesidiga testamenten. Finns det barn med i bilden och en sambo skulle avlida har barnen rätt att få sin arvslott direkt. Det kan betyda att den efterlevande sambon blir tvungen att sälja bostaden eftersom halva värdet tillfaller bröstarvingarna. Även särkullbarn har rätt till sin arvslott om sådana finns. Genom ett testamente är det möjligt att reglera att barnen endast kan få sin laglott, hälften av arvslotten.

“Som sambor har ni ingen lag som reglerar att ni skall ärva varandra om en av er dör i förtid.” Läs mer om hur du kan skydda dig här.

Ta juridisk hjälp

När du och din sambo ska upprätta ett testamente är det viktigt att det har rätt formkrav. Ett testamente måste alltid vara daterat och bevittnas. Arvsrätt är lite av en snårskog att navigera i och därför kan juridisk hjälp vara en god idé för att få klarhet i vad som gäller och för att kunna skriva ett lagligt testamente.