Få ordning på takläckage

Har du drabbats av en akut takläcka? Behöver du hjälp med att se till att läckan inte uppstår igen? Att ta hand om sitt tak är en av de bästa sakerna du kan göra för att få ett hus som håller länge. Här berättar vi mer om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till tak.

Det allra viktigaste är att underhålla taket regelbundet och att åtgärda akuta läckor så fort som möjligt. För att undvika att läckan orsakar skador på huset gäller det att snabbt täta till skadan. Hos Tak 2.0 har du möjlighet att få hjälp med att åtgärda ett takläckage dygnet runt. Du får även hjälp med en grundlig översyn och förslag till en permanent lösning på problemet.

Orsaker till takläckage och åtgärder

Home,Flooded,By,Upstairs,Or,Roof,Damage,-,Woman,HoldingNågra av de viktigaste orsakerna till takläckage är yttre skador och att taket inte underhållits eller bytts ut under lång tid. Exempel på orsaker är:

  • Ett tak som inte renoverats på mer än 20 år löper stor risk att drabbas av takläckage.
  • Ovarsam snöskottning.
  • Felaktig konstruktion runt skorstenar och ventilationshål.
  • Yttre påverkan från till exempel mossa, fallande grenar och plötsliga skyfall.

För att inte hela taket ska behöva bytas ut är det viktigt att snabbt åtgärda en läcka innan den har hunnit orsaka för stora skador. Då är det många gånger möjligt att bara byta ut delar av underlaget utan att behöva göra en total takomläggning.

Genom att skapa en rutin för service och underhåll av taket kan du förhindra att det uppstår fler takläckage Titta regelbundet till taket och vinden för att upptäcka tidiga fuktproblem som beror på takläckage. Så fort du upptäcker en skada på taket bör du kontakta ett takföretag som kan besiktiga och åtgärda problemet.

Ett väl underhållet tak klarar sig betydligt längre än ett tak som inte tas om hand. Betongpannors livslängd är cirka 35 år medan ett papptak behöver bytas ut efter ungefär 20 år.

Gäller hemförsäkringen för takläcka?

När den akuta läckan har tätats provisoriskt bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Tänk på att dokumentera de skador som har uppstått. Fotografera och skriv upp hur skadorna ser ut. Ju mer dokumentation du har desto enklare blir det för försäkringsbolaget att göra en bedömning.

Om läckan täcks av försäkringen eller inte beror på vilken typ av försäkring du har. I de flesta fall täcker inte försäkringen takläckage som beror på vatten som kommer utifrån. Skador som hade gått att förhindra brukar inte ersättas.

Renovera taket först av allt

Craftsman,Treasure,A,Fired,Ceramic,Tile,On,The,RoofDet allra bästa är att vara noggrann med underhållet av tak så att en läcka inte behöver uppstå. Tänk därför på att regelbundet se över taket och se till att renovera om taket är i alltför dåligt skick. Har du köpt ett hus eller ett torp på landet som du vill börja renovera? Då kan det vara lockande att börja med att måla om fasaden eller byta ut inredningen inomhus. I själva verket är det taket som är viktigast att börja med. För att vara säker på att få ett tak som håller bör du anlita professionella hantverkare för att lägga om taket. Det behöver inte bli alltför dyrt eftersom rotavdraget minskar kostnaden för takomläggningen.